Perpa Ticaret Merkezi B blok Kat:11 No:1714 Şişli/ İstanbul 0212 210 59 58 info@fiberkurye.com

Kullanici-Sozlesmesi
TARAFLAR

MADDE 1
İşbu sözleşme, FİBERKURYE Platform faaliyetlerini yürüten ve Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok.  Perpa Ticaret Merkezi  B Blok  Kat 11 No 1714 Şişli/İSTANBUL  adresinde mukim olan FİBER KURYE BİLİŞİM İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ ile siteye üye olan KULLANICI arasında, kullanıcının siteye üye olması ve onaylanması anında düzenlenmiştir. 
Taraflar sözleşmede kısaca “FİBERKURYE” ve “KULLANICI” olarak anılacaktır. Siteye üye olmakla Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve maddeleri onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
TANIMLAR
MADDE 2
KULLANICI: FİBERKURYE sanal platformuna çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişidir. 
KURYE: Taşımacılık faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.
PLATFORM : Kullanıcı ve FİBERKURYE’nin www.fiberkurye.com ve FİBERKURYE mobil uygulaması üzerinden bir araya geldiği sanal ortamdır.
SİTE:www.fiberkurye.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE 3
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Platforma üye olan kullanıcının hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3.2. FİBERKURYE, KURYE ile bu hizmeti almak isteyen Kullanıcılara her türlü kurye hizmeti ile teknik desteğin verildiği dijital bir platformdur.
3.3.Kullanıcı, Platform aracılığıyla muhatap olduğu ve şikâyetçi olduğu kuryeleri, FİBERKURYE’ye bildirebilir. FİBERKURYE kurye ile ilgili olarak çıkan her türlü şikayeti sağduyulu bir şekilde değerlendirir ve gereğini yapar. 
3.4. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Firmanın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 
3.5. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir veya sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talep edilir ise, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. 
3.6.Siteye girilen üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı bilgileri 3. Kişiler tarafından görüntülenemez.
3.7.Kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Kullanıcı verdiği kişisel bilgiler ile alışverişe dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerinin (isim, soyisim, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri gibi) kanunlara uygun biçimde ve gerekli tedbirler alınarak, Firma tarafından hizmetin ifa edilebilmesi ve yasal nedenlerle temin edilmesine, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenmesine onay vermektedir.
3.8. Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, satış ve pazarlama amacıyla, Kullanıcı, Firmanın kendisine SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca izin ve onay vermektedir. 
3.9. Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz.  İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde  belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik  iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).                              


HİZMET KULLANIM ŞARTLARI
MADDE 4
4.1. Platforma üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak ve siteden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya süresiz yasaklanmamış olmak gerekir.
4.2. KULLANICI, üyelik kaydı için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasına gelen aktivasyon kodunu ilgili forma yazarak kayıt olur. İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile GSM numarasını ve şifresini girerek Platformu kullanmaya başlar. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.3. Platforma üye olabilmek için, FİBERKURYE tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Bu kişilerin uygulama üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, KULLANICI olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
4.4. KULLANICI, Platform üzerinden KURYE talep ettiğinde, kendisine yakın konumdaki KURYE’lere iletilecektir. KULLANICI ile FİBERKURYE arasındaki hukuksal ilişki kurye talep edildiğinde başlar.
4.5. KULLANICI, KURYE çağrı yapılan adrese ulaştığında gönderiyi hazır bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
4.6. KULLANICI, Platform üzerinden çağırdığı kuryenin hizmet bedelinin tamamını Platform vasıtasıyla kendisine sunulmuş olan ödeme yöntemleri aracılığıyla, eğer sunulan herhangi bir ödeme yöntemi yoksa, gelen kuryeye veya kuryenin bağlı olduğu Fiberkurye şirketine peşin olarak ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
4.7.FİBERKURYE, Platform dahilinde hizmetin kullanımı sırasında kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek, hasar görecek gönderilerden sorumlu değildir.
4.8. KULLANICI, kredi kartı veya banka kartı ile ödemeyi tercih ettiğinde bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini Platforma üzerinden sisteme girecektir. Kullanıcının güvenli olarak saklanan kart bilgileri, daha sonra tekrar bilgi girmeyi gerektirmeksizin kullanılacaktır.
4.9. KULLANICI’nın Kredi kartı ile ödemeyi tercih etmesi halinde ve sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde KULLANICI sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir. 
4.10. KULLANICI’nın gelen KURYE’den hizmet almaması durumunda dahi kendisinden 10 TL tutarında bir bedelin cezai şart olarak kendisinden kesileceğini, oluşan masraf sebebiyle kendisinden kesilen haklı cezai şartın tahsil edilmesi sebebiyle itirazda bulunamayacağını bildiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu durumda FİBERKURYE, KULLANICI’yı Platformdan çıkartma hakkını saklı tutar.
4.11. FİBERKURYE, yoğunluk durumuna göre KULLANICI’nın her talebinde kendisine bir KURYE yönlendireceğini taahhüt edemez. FİBER KURYE müsaitlik durumuna göre en kısa zamanda gönderinin teslimi için azami özeni gösterir. FİBERKURYE, çağrı alan KURYE’lerin olumlu yanıt vermesi için gereken girişimleri yapar.
4.12.FİBERKURYE aracılığıyla alınan kurye hizmetlerinde, kurye çağırma öncesinde, KULLANICI talep ettiği kurye hizmetinin nereden-nereye yapılacağı ve semt bilgisinin girişini yapar. KULLANICI tarafından Platform üzerinden girişi yapılan bilgilere istinaden, KULLANICI’ya sunulacak olan kurye hizmetine dair ücret bilgisi belirtilmektedir.
KULLANICI, kendisine sunulan ücret bilgisini onaylaması halinde SİPARİŞİ ONAYLA butonuna basarak ödemesini yapar ve talebini ileterek tamamlamış olur. Bu onay ile KULLANICI, kendisine teklif edilen ücret teklifini (icabı) kabul etmiş olur.
4.13. FİBERKURYE yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, aracın KULLANICI’ya olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir ve fakat bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
4.14. FİBERKURYE’ye verilen hedef teslimat adresinin tam ve eksiksiz olması KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Gidilen adreste teslimatın kabul edilmemesi, adresin hatalı olması ve benzeri sebeplerle teslimatın gerçekleştirilememesi durumunda KULLANICI ile irtibata geçilecek ve eşyanın iadesi yapılacaktır. Bu durumda KULLANICI geri getirme sebebiyle, teslimat ödemesi kadar geri getirme ödemesini yapacağını kabul ve taahhüt eder
4.15.Fiber Kurye, adrese teslim olarak gönderilen kargoyu öngörülen sürede gün içerisinde alıcı adresine teslim etmekle yükümlüdür. Adresinde bulunamayan alıcılar için Firmanız ile irtibata geçilerek durum hakkın sizlere bilgi verilecek ve ona göre hareket edilecektir. Aynı adrese 2 kez gidildiğinde yeni bir kayıt oluşturulacaktır. 
Teslimatlar gönderilen adrese ve kişiye imza karşılığı ya da kimlik görülerek teslim edilir. Teslimatlar aynı anda  mail olarak belirttiğiniz mail adresinize gönderilir

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5
5.1. KULLANICI, üyelik prosedürünü yerine getirirken, uygulamadan faydalanırken ve uygulamadaki veya sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, uygulama ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. KULLANICI’nın, siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı ismi, şifre v.b. her türlü bilginin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu bilgilerin muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı FİBERKURYE’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.3. Nakit para, çek, senet, altın vb. değerli madde ve taşlar, döviz gibi kıymetli evrak ve maddeler ile taşınması yasaklanmış olan hiçbir gönderi kabul edilmeyecektir. Bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere taşınması yasaklanmış eşyaların taşınması sebebiyle doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ve dolaylı ve doğrudan bütün zararın tazmin yükümlülüğü KULLANICI’ya aittir. Fiber Kurye yanıcı, kokucu, parlayıcı, patlayıcı emtia taşımaz. İhtivası belirtilmemiş veya herhangi bir şekilde belli edilmeden Fiber kurye taşıttırılmış yukarıda anılan cinsten emtianın taşınmasından dolayı doğacak hasar, kayıp, zarar, üçüncü kişi ve kuruluşlara yaratabileceği olumsuzluklardan FİBER Kurye sorumluluk kabul etmez.
5.4. KULLANICI’nin işbu sözleşmeye aykırı davranışları ve Platform üzerinden faaliyetlerinin site için ve diğer kullanıcılar için bir risk oluşturduğunun tespiti halinde üyelik FİBERKURYE tarafından tek taraflı olarak feshedilir.
5.5. KULLANICI, Platform aracılığı ile işlem yaptığı KURYE’ler hakkındaki şikayetlerini Platform üzerinden FİBERKURYE’ye bildirebilir. Fiber Kurye her türlü şikayetle ilgili olarak gerekli uyarıları yapar ve gerekli tedbirleri alır. 
5.6. Teknik sorunlar sebebiyle uygulamaya erişimde yaşanan kesintilerden dolayı KULLANICI’nın yaşayacağı sorunlardan FİBERKURYE sorumlu tutulamaz. 
5.7. FİBERKURYE, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
5.7.1 FİBERKURYE'nin hizmet verdiği firmalar en az 2 ay önceden haber vermek şartı ile kabul edilen sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Aksi durumlarda hukuki sorumlulukları kabul etmiş sayılacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
MADDE 6
6.1. Platformun tüm fikri ve sınai hakları FİBERKURYE’ye aittir.
6.2. Bu bağlamda, FİBERKURYE tarafından açıkça izin verilmediği sürece sitenin ve uygulamanın içeriği hiç bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden üretilemez, değiştirilemez, satılamaz bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya dağıtılamaz. Platformda yer alan herhangi bir içerik FİBERKURYE 'nin fikri mülkiyet hakkını kullanma hakkını verecek şekilde yorumlanamaz.

KİŞİSEL VERİLER
MADDE 7
7.1. Platforma üye olmak suretiyle mobil cep telefonu numarasını bildiren KULLANICI, FİBERKURYE’nin işlem ile sınırlı cep telefonlarına SMS mesajları gönderebileceğini kabul etmiş olur. Üyeler, cep telefonu numaraları değiştiğinde Üye Hesaplarını güncellemek suretiyle değişiklikten FİBERKURYE’yi haberdar etmeyi kabul eder. FİBERKURYE, bahsi geçen mesajları Platformdaki hukuki güvenliği sağlamak amacıyla hassas veriler hariç üyelik süresince depolayabilir. 
7.2. KULLANICI, FİBERKURYE tarafından isim, adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, vatandaşlık numarası, kullanılan mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi, konum bilgileri, teslimat sonunda KURYE’ye verilen oylama bilgisinin ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için meşru bir hak olarak işlenebileceğini kabul eder. FİBERKURYE, bu bilgileri KURYE dışında başka hiçbir kimseyle paylaşmayacağını taahhüt eder.

DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 8
8.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.2. Mücbir Sebep ve İnternet Zaafları: Herhangi bir tarafça, bu Sözleşme hükmü altındaki yükümlülüklerinin icrasındaki herhangi bir gecikme veya gerçekleştirmemesinin nedeni mücbir sebepler olması halinde affedilecektir. Tarafların hiçbirisi internet kesintilerinden kaynaklanan zafiyetlerden yükümlü tutulmayacaktır. Tarafların her ikisinin veya birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derece harp hali, düşmanca hareketler, ihtilal, sel veya kasırga gibi doğal afetler, tarafların tesisi veya yakın ve direkt iş birliği bulanan tesislerde yangın, infilak, grev veya lokavt olması halinde hükümet veya resmi makamlarca alınacak kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerde iki taraf için mücbir sebep sayılır. Bu taktirde tarafların çalışma olanaklarına münhasır olacak, mücbir sebeple yapılamayan işlemden taraflar sorumlu tutulmayacaktır. 
8.3. Bölünebilirlik: Eğer herhangi bir uygulanabilir mevzuat veya kanun kuralı gereğince, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durumda o hüküm geçerli ve uygulanabilir hale gelmesi için gerekli olan minimum kapsamda değiştirilecektir. Eğer değiştirme mümkün değilse, o hüküm çıkarılmış kabul edilecek ve Sözleşmenin geri kalanı geçerli ve uygulanabilir olarak kalacaktır.
8.4. Geçerliliği Koruma: Bu Sözleşmenin gizlilikle, sahiplik haklarıyla, zararı tazminle ve yükümlülük kısıtlamalarıyla ilgili tüm hükümleri bu Sözleşmenin sona erdirildiği zaman da geçerliliğini koruyacaktır.
8.5. Delil Anlaşması: Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, çalışmanın bir bilişim sistemi olması nedeniyle bilgisayar kayıtlarının HMK. 193. madde anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
8.6. FİBERKURYE tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, KULLANICI tarafından Uygulama üzerinden on-line kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.7. Yürürlük: İşbu sözleşme KULLANICI’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

docx file PDF